Stikbold / Dødbold reglerne

Del på:

Aldersgruppe: Fra 6 år og opefter

Antal deltager: Fra 4 og opefter

Rekvisitter: En blød boldt og plads til at løbe rundt op

Reglerne for Stikbold / Dødbold

Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden.

Bolden må ikke have været i jorden inden den rammer en anden.

Hvis bolden gribes af en inden den har været i jorden dør kasteren.

Hvem overlever? – Vinderen er den sidste man på banen.

 

Stikbold 2

Deltagerne spiller på et afgrænset område.

Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden.

Bolden må ikke have været i jorden inden den rammer en anden.

Hvis bolden gribes inden den har været i jorden dør kasteren.

Når en person dør bliver de personer han har dræbt levende igen. legen slutter med at en´ har dræbt alle.

 

Stikbold 3 “stop”

Deltagerne spiller på et afgrænset område.
Det gælder om at dræbe de andre ved at ramme dem med bolden.
Den deltager der får bolden og råber: “Stop” Alle stoppe op på stedet, de må ikke flytte sig fra stedet. De må dog gerne hoppe eller dukke sig for at undvige bolden. Den der har bolden, forsøger nu at ramme én af de andre. Hvis vedkommende rammer en deltager uden at have ramt jorden først, er personen død. Personen går ud til siden, men bliver levende igen, når den der skød ham bliver skudt. Hvis man griber en bold, der ikke har ramt jorden først, er den der skyder død. Når bolden er skudt må alle bevæge sig igen og forsøge at få fat i den.

Kilde: Ildspejder.dk